نوشته‌ها

وانت بار تهران

وانت بار تهران آتی بار

وانت بار و به طور کلی ماشینهای باربری کوچک و سریع جز وسایل بسیار مهم و ضروری در زندگی و کسب و کار هستند.  این ماشین های باربری برای حمل اسباب و اثاثیه هایی که حجم کمی را اشغال می کنند مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال زمانی که وسیله ای …